Obaveštenje o mogućnosti vansudskog rešavanja potrošačkog spora

Potrošački spor može se rešiti vansudskim rešavanjem potrošačkih sporova.

Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova obavlja se na transparentan, efikasan, brz i pravičan način pred telom za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova.

Postupak pred telom može da pokrene potrošač samo ukoliko je prethodno izjavio reklamaciju ili prigovor trgovcu.

Trgovac je obavezan da učestvuje u postupku vansudskog rešavanja potrošačkog spora.

O postupku rešavanja vansudskih sporova možete se više infformisati na sledećem linku :

https://zastitapotrosaca.gov.rs/Portals/0/Resources/Pravilnik%20o%20radu%20tela%20za%20vansudsko%20resavanje%20potrosackih%20sporova.pdf

Link za listu tela za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova: https://mtt.gov.rs/download/listaa.pdf

Trgovac je dužan da na prodajnom mestu vidno i jasno istakne obaveštenje da je po zakonu obavezan da učestvuje u postupku vansudskog rešavanja potrošačkih sporova.